Divlja odlagališta

Odvajanje otpada

Odvajanje papira

Odvajanje plastike

Reciklažno dvorište

Smanjenje količine otpada

Sprečavanje nastajanja otpada

Načelo onečišćivač plaća

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Korisnik sredstava: Grad Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34, HR-10410 Velika Gorica, Hrvatska. Tel. +385 1 6269900. Web: http://www.gorica.hr.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Velike Gorice.

© 2020, PGOVG Sva prava pridržana