NE VGTIRAJ, NEPLASTIČNO REAGIRAJ! POKAŽI INICIJATIVU… NAPIŠI I DOJAVI KAKO BI TI RIJEŠIO/LA PROBLEM PLASTIKE U SVOJOJ VELIKOJ GORICI

Ured za zaštitu okoliša Upravnog odjela za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice 2019. godine uveo je  GOOGLE OBRAZAC NA WEB PORTALU GRADA VELIKE GORICE – elektronički obrazac za dojavu lokacija divljih odlagališta otpada i otpadom onečišćenog tla kako bi se ojačao sustav dojave nepropisnog odlaganja otpada u okoliš, omogućilo učinkovitije kažnjavanje počinitelja i uklanjanje tako odbačenog otpada.

Osim elektroničkog obrasca, od početka ove godine Ured je uspostavio i vlastitu GIS elektroničku bazu podataka o svim aspektima gospodarenja otpadom. U toj bazi će se evidentirati sve građevine, spremnici za otpad, rute vozila za odvoz otpada, divlja odlagališta i drugi podaci važni za učinkovito upravljanje komunalnim sustavom gospodarenja otpadom. Podaci u bazi prezentirat će se građanima čim se za to steknu uvjeti.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Korisnik sredstava: Grad Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34, HR-10410 Velika Gorica, Hrvatska. Tel. +385 1 6269900. Web: http://www.gorica.hr.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Velike Gorice.

© 2020, PGOVG Sva prava pridržana