NE VGTIRAJ, NEPLASTIČNO REAGIRAJ! POKAŽI INICIJATIVU… NAPIŠI I DOJAVI KAKO BI TI RIJEŠIO/LA PROBLEM PLASTIKE U SVOJOJ VELIKOJ GORICI

PROJEKT „PAMETNO GOSPODARENJE OTPADOM GRADA VELIKE GORICE“

  • predstavlja prvu cjelovitu i promišljenu izobrazno-edukativnu kampanju Grada Velike Gorice o sustavu održivog gospodarenja otpadom na području grada koja uključuje sve građane na način da formom i sadržajem prati njihove specifične potrebe.
  • sufinancira se iz Kohezijskog fonda Europske unije sa 60,47 % sredstava, Ugovor je sklopljen između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Velike Gorice dana 27. 12. 2018. godine
  • ukupna vrijednost projekta je 1.984.588,79 HRK, a iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava Gradu Velika Gorica 1.096.245,50 HRK.
  • cilj projekta je edukacija javnosti o pravilnom postupanju s otpadom, radi postizanja ciljeva iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.–2022. godine, odnosno više od 50 % odvojeno prikupljenog otpada, više od 5 % smanjenje otpada odloženog na odlagališta, više od 40 % biootpada izdvojenog iz komunalnog otpada itd.
  • ukupno 37 projektnih aktivnosti – tisak materijala, elektronički mediji, kazališna predstava, sajmovi, tribine, edukacijske radionice za djecu, izrada web stranice, preko 40 različitih tiskanih i elektroničkih informativno-edukacijskih materijala
  • projekt završava u srpnju godine
  • Izobrazno-informativne aktivnosti važne su za ostvarenje svih zadanih ciljeva Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice, jer će samo korisnik koji je dovoljno informiran, educiran i motiviran, shvatiti važnost mjera za smanjivanje i sprječavanje nastanka otpada, odvojeno sakupljanje otpada te ostalih mjera čiji je cilj održivo i zakonito gospodarenje otpadom i očuvanje okoliša.
  • Projekt će doprinijeti da se otpad napokon započne percipirati kao vrijedan resurs koji ispravnim gospodarenjem stvara dodanu ekonomsku vrijednost u zajednici i otvara pristup svijesti tzv. kružne ekonomije, dok je održivo gospodarenje otpadom nužan uvjet za zaštitu okoliša, najvažnijeg resursa kojeg posjedujemo.

Završna konferencija projekta Pametno gospodarenje otpadom Grada Velike Gorice

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Korisnik sredstava: Grad Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34, HR-10410 Velika Gorica, Hrvatska. Tel. +385 1 6269900. Web: http://www.gorica.hr.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Velike Gorice.

© 2020, PGOVG Sva prava pridržana