NE VGTIRAJ, NEPLASTIČNO REAGIRAJ! POKAŽI INICIJATIVU… NAPIŠI I DOJAVI KAKO BI TI RIJEŠIO/LA PROBLEM PLASTIKE U SVOJOJ VELIKOJ GORICI

Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša obavlja stručne poslove pri izradi prostornih planova, pribavlja stručna rješenja i podloge potrebne za izradu prostornih planova, prati i analizira stanje u području zaštite okoliša, te prati stanje s područja geodetskih poslova.

Unutar odjela djeluje Ured za zaštitu okoliša koji provodi projekt PGOVG.

KONTAKTI:
E-pošta:  zastita-okolisa@gorica.hr
Tel.  +385 1 6269-961     

Kontakt
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Korisnik sredstava: Grad Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34, HR-10410 Velika Gorica, Hrvatska. Tel. +385 1 6269900. Web: http://www.gorica.hr.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Velike Gorice.

© 2020, PGOVG Sva prava pridržana