Grad Velika Gorica i komunalno društvo VG Čistoća od prosinca 2018. godine provode projekt edukacije i informiranja „Pametno gospodarenje otpadom Grada Velike Gorice“, sufinanciran u visini 60,47 % sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.–2020. godine“. Projekt je vrijedan 1.984.588,79 kuna, od čega se iz Kohezijskog fonda sufinancira 1.096.245,50 kuna.

Cilj projekta je, kroz ukupno 22 projektne aktivnosti, educirati i informirati sve skupine građana Grada Velike Gorice o pravilnom gospodarenju otpadom, važnosti odvojenog sakupljanja otpada „na kućnom pragu“ i putem reciklažnih dvorišta te „zelenih otoka“, kako bi se tako sakupljeni otpad mogao reciklirati i pravilno zbrinuti, umjesto da završi na „divljim“ odlagalištima ili gradskom Odlagalištu komunalnog otpada Mraclinska Dubrava.

Među do sada provedenim aktivnostima projekta važno je spomenuti tisak i distribuciju tiskanih edukacijskih materijala za školarce i djecu u vrtićima (letci, brošure, slikovnice, radni listići), provedbu edukacijskih radionica o pravilnom gospodarenju otpadom u svim velikogoričkim školama, kampanje putem medija (radijske emisije, oglasi na lokalnom City radiju, edukativne emisije na Jabuka TV), plaćenih oglasa u lokalnim tiskanim medijima i na web portalima te plakata izloženih na javnim mjestima, izradu informativnih ploča o pravilnom odvajanju otpada koje su izvješene u prostorijama za otpad stambenih zgrada, produkciju video filmova o pravilnom gospodarenju otpadom i kazališne predstave za školsku djecu te organizaciju javnih konferencija – tribina o pravilnom gospodarenju otpadom, od kojih je prva održana 29. rujna 2020. godine, a druga, ujedno i završna konferencija projekta, održat će se 21. studenog 2020. godine u Plavom salonu na I. katu gradskog stadiona Radnik u Velikoj Gorici, Ulica Hrvatske bratske zajednice 80 (južni ulaz), ali i virtualno, putem Youtube kanala. Na konferenciju su pozvati osobito predsjednici mjesnih odbora i gradskih četvrti, predstavnici suvlasnika stambenih zgrada, ali i svi drugi zainteresirani građani, koji se za sudjelovanje na konferenciji trebaju prijaviti putem internetske poveznice http://www.vg-konferencije.com/.

Na tribini će se predstaviti projekt „Pametno gospodarenje otpadom Grada Velike Gorice“ te će biti riječi o svrsi i ciljevima pravilnog gospodarenja otpadom te tehnikama odvojenog sakupljanja otpada i smanjenja količina otpada odloženog na Odlagalištu komunalnog otpada Mraclinska Dubrava koje provodi gradsko komunalno društvo VG Čistoća d.o.o.

Na tribini, ali i putem Youtube kanala, sudionici će moći postavljati svoja pitanja i dobiti odgovore u vezi pravilnog odvojenog sakupljanja otpada, sprječavanja nastanka otpada te djelovanju gradske uprave i trgovačkog društva VG Čistoća d.o.o. na uspostavi novog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Velike Gorice.

© 2020, PGOVG Sva prava pridržana

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *